İnsan Kaynakları Esenlik Yatırımları 2021

1975’te S&P 500’de listelenmiş firmaların sadece %17’sinin değeri maddi olmayan varlıklardan geliyordu. Bugün bu oran %84. Piyasa değeri en yüksek on firmaya baktığımızda bugün bunlardan yedisi yine maddi olmayan varlıklardan gelirlerini elde eden firmalardan geliyor.

Sadece elleri ve fiziki gücünü işe getirmesi beklenen bir insan gücünden yaratıcılığını, hayallerini, kırılganlığını, her şeyi ile kendini işe getirmesi ve sadece tamamını işe getirdiğinde bu maddi olmayan varlıklar üzerinde anlamlı bir fark yaratabilen bir çalışan topluluğunun kritik olduğu bir dünyadayız. İşin geleceğinde artık Çalışan Deneyimi de, Çalışan Esenliği de vazgeçilmez odak noktaları.

Çalışan esenliğinde İnsan Kaynaklarına 2021 için önceliklerini sorduk. Bu raporun amacı, kurumların 2021’de uygulayacakları esenlik yatırımları stratejilerini sizinle paylaşmak. İşverenlerin ve İnsan Kaynakları profesyonellerinin bu bilgiler ışığında daha iyi kararlar vermelerine destek olmak için bu içerik hazırlandı. Ankete katılanların tamamı İnsan Kaynakları profesyonellerini içeriyor.

Anket tek bir alanı araştırdı: Çalışan esenliğindeki yatırım dikeyleri ve İK profesyonellerinin bu alanlarda yapacağı yatırımlar.