05 Temmuz 2021

İş Dünyasının Geleceği Hibrit Çalışma Modeli Olabilir

Hibrit çalışma modeli esasen yenilikçi teknolojiler ile esnek bir çalışma politikasını birleştiren görece yeni bir strateji. Bu model, çalışanların belirli günler evden ya da istedikleri başka bir yerden kalan günlerini ise ofisten çalışmasına fırsat veriyor. Peki, fiziksel anlamda iş ortamları tamamen ortadan kalkıyor mu? 

Microsoft’un yaptığı bir araştırmaya göre

ofisler hayatımızda olmaya devam edecek ama yeni düzende daha çok iki dünyanın buluştuğu ve esneklik fırsatları olan yeni bir evren var. 

Bu yeni iş dünyasında üretkenliği ve performansı değerlendirirken kişilik özelliklerini, kuşakları, yapılan işin özelliğini, çalışanın evini başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını, kıdem düzeyini ve çalışma ortamlarının fiziki altyapısını daha fazla dikkate alacağız. Dolayısıyla, hibrit çalışma modeline sorunsuz bir geçiş yapmak için çalışana ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümlere ihtiyacımız olacak. 

Çalışanlar Ne İstiyor?

Çalışanlar, kısmen ofisten kısmen evden/uzaktan çalışacakları bir iş ortamına sıcak bakıyor.  

Work After Lockdown’ın yaptığı bir ankette katılımcıların %73’ü yaptıkları işin gereklerine ve doğasına göre farklı lokasyonlardan çalışma esnekliğini ideal çalışma stili olarak tanımlıyor.

Danışmanlık şirketi Global Workplace Analytics’in (GWA) 2020’de dünya genelinde 3000 kadar çalışanla yaptığı bir araştırma, katılımcıların dördünden üçünün (%76) en azından haftada bir kez sürekli olarak evden çalışmak istediğini gösteriyor. 

Mercer Türkiye ve PERYÖN işbirliğinde gerçekleştirilen koronavirüs salgınının iş hayatına etkisi anketinin sonuçlarına göre, görüşülen şirketlerin yüzde 60’a yakını koronavirüs sonrası uzaktan/esnek çalışmanın kalıcı olacağını düşünüyor.

Hibrit modelin en önemli avantajlarından biri çalışana işi konusunda kararlar alma fırsatı sunması. Özerkliğin performans ve üretkenlik üzerinde son derece olumlu etki yarattığına dair çalışmalar var. Özerkliği kurum içinde dağıtılmış sorumluluk ağı olarak açıklayan Bersin Academy’nin kurucusu Josh Bersin, Wellbees 2020 LOOP Talks’ta yaptığı sunumda insanın doğasında var olan uyum sağlama yeteneğine dikkat çekti.  Bersin’e göre iş süreçlerinde dönüşüm için uygulama alanı yaratmak, çapraz fonksiyonlu ekipler oluşturmak ve kurumsal eğitim programlarına yer vermek çalışan için daha dayanıklı ve çevik davranabileceği bir hareket alanı oluşturuyor. 

Hibrit Çalışmaya Geçişte Bizi Neler Bekliyor? 

Esnek çalışma modellerine her ne kadar büyük bir eğilim gözlense de yapılan araştırmalar, çalışanların meslektaşlarıyla yüz yüze iletişimlerinin azalmasının bir kaygı nedeni olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, çalışma ortamındaki dikkat dağıtıcı unsurlar, internet bağlantısı sorunları ve ergonomik bir çalışma ortamının eksikliği uzaktan çalışmanın başlıca sorunları arasında yer alıyor. Ofis dışında çalışılan saatlerin artması ve üst üste yapılan görüntülü toplantıların verdiği yorgunluk da çalışanları zorlayacak gibi görünüyor. 

O halde, hibrit çalışma modeline geçişte şirketler neleri göz önünde bulundurmalı?

Hibrit çalışma stratejisi ve iletişim kültürü

İdeal bir hibrit çalışma ortamı, uzaktan çalışanların yalnız ve ihmal edilmiş hissetmelerini engelleyecek yeni çalışma standartları belirlerken şirketin olanaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanır. En iyi kültürler çalışanların şirketin varoluş nedenine bağlı hissettiği, yöneticilerine ve meslektaşlarına güvendiği ortamlarda serpilir. Uzaktan çalışan ekipler için de bu durum farksız değil. Kültürünüze özgü özellikleri ön plana çıkararak ve ofis ile ev arasında bölüştürülen çalışma saatlerini en verimli şekilde düzenlemeye gayret ederek şirketinizi ve çalışanları uzaktan çalışmanın neden olabileceği koordinasyon güçlüklerine karşı daha güçlü kılabilirsiniz. Bu kapsamda Microsoft bazı özel dinleme sistemleri geliştirdiğini duyurdu. Teknoloji devi, bu sistemler sayesinde yöneticilere çalışanlarının sağlık ve esenlik durumlarını daha iyi takip etmeleri ve “dünyanın her yerinden yetenekli işgücünü keşfetmeleri” için destek olmayı hedefliyor.  Hibrit çalışma modellerinde işbirliğinin süreğenliğini sağlayan bir teknoloji platformuna sahip olmak çok önemli. Kapsayıcı ve başarılı bir platformun sanal toplantılar, koordinasyon, bilgi yönetimi, işyeri güvenliği, esenlik, video paylaşımı, ödüllendirme, geri bildirim ve çalışan anketleri gibi ihtiyaçları karşılayacak, kullanımı ve entegrasyonu kolay araçlarla tasarlanması gerekir.  

İşbirliği

Çalışanların işbirliği ve iletişim teknolojilerine aşinalığı arttıkça hibrit çalışma modellerindeki güçlüklerin önemli bir kısmı muhtemelen kendiliğinden çözülecek. Yine de ‘gözden uzak’ çalışanların önemli kararlar ya da toplantılar esnasında unutulma ihtimaline karşı hazırlıklı olunmalı. Bu kasıtsız ihmal, şirketlerin kapsayıcılık ve çeşitlilik vizyonuna zarar verebilir, hatta uzaktan çalışanların kariyer gelişimlerini ve öğrenme fırsatlarını olumsuz etkileyebilir. Bunun yaşanmasını engellemek için liderler ve yöneticiler, en etkili ve katılımcı deneyimi sağlayan platformlara ve destek sistemlerine karar vermek için uzaktan çalışanların ihtiyaçlarını ve fikirlerini dinlemelidir. Toplantılar esnasında uzaktan çalışan kişilerin karar verme sürecine katılımı teşvik edilmeli, telefonla ya da görüntülü konuşmayla katılan çalışanların sesi mutlaka duyurulmalıdır. Google ve Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai’nin bir yazısında anlattığına göre, şirket bu ihtiyaca yönelik olarak görevlendirdiği bir ekiple ofisten ve uzaktan çalışanların eşit bir düzlemde yer alması için gelişmiş video teknolojilerine sahip özel amaçlı ofisler ve çalışma alanları tasarlıyor.

Esenlik

Hibrit çalışma, trafikte haracanan zamanı azaltması, özel hayata daha fazla vakit ayırmaya imkân tanıması ve pandemi koşullarında daha güvenli olması nedeniyle çalışanlar için muhteşem bir fırsat fakat beraberinde yeni güçlükler getirdiği de yadsınamaz.   Meslektaşlardan uzakta çalışmanın verdiği yalnızlık hissi ve iş-özel hayat sınırının muğlaklaşması nedeniyle kurumsal ve bireysel esenlik belki de hiç olmadığı kadar öncelik kazandı. 

Esenlik projeleri kurgulanırken şirketlerin, çalışanlarının ruhsal sağlıklarına nasıl destek olacağını, egzersiz, beslenme, koçluk gibi esenlik imkânlarını ne şekilde sunacağını ve uzun dönemde uzaktan çalışan bireylerin izin kullanma haklarını nasıl düzenleyeceğini belirlemesi oldukça mühim. Hubspot bu noktada uygulamalarıyla ilham veren bir şirket. Çalışan sağlığını ve esenliğini desteklemek adına attığı adımlar arasında; koçluk ve terapi hizmetleri ile ruhsal sağlık desteklerine daha kolay erişim için kurduğu Modern Sağlık platformu, yine esenlik, ruhsal sağlık ve yılmazlık gibi konularda düzenlenen seminerler ve çalışanları seyahate çıkamasalar dahi yıllık izinlerini kullanmaya teşvik eden “Mola Ver” kampanyası bulunuyor. 

Tasarım odaklı modelle kurgulanan esenlik projeleri çalışanların birbirlerinden farklı özellik ve ihtiyaçları olduğunu dolayısıyla bireysel çözümler geliştirilmesi gerektiğini dikkate alır. Çalışanlar esenlik araçlarını gündelik hayatlarında benimsediklerinde iyi alışkanlıklar kazanıp bunları sürdürmeleri çok daha kolaydır. Yani kalıcı bir değişim gerçekleşir. Wellbees ve Willis Tower Watson işbirliğindeki Covid-19 Global ve Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırma sonuçlarına göre; kuvvetli bir sağlık ve esenlik kültürü çalışanlara kişisel hedeflerine ulaşmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için ilham veriyor ve çalışanların işe bağlılığını artırıyor. Burada esenlikten kasıt sadece sağlık ya da sadece aktivite değil. Buna bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmalı. Esenliğin tüm unsurlarını göz önünde bulundurarak çalışanlarına bu yönde destek olan kurumlar geleceğin şirketleri olarak öne çıkıyorlar. Başarılı şirketlerin arkasında mutlu ve verimli çalışma koşullarının yattığı bir gerçek. Durum böyle olunca çalışan esenliği bir lüks değil bir gereksinim. Wellbees, esenliğin tüm başlıkları altında hizmet sağlayan bir platform olarak kurumlara ihtiyacı olan wellbeing çözümünü sunuyor. Aktiviteler, içerikler, yarışmalar, çalışan davranış-duygu-durum analizleri ve dahası ile Wellbees yeni nesil İnsan Kaynaklarının en büyük destekçisi olarak çalışan esenliğinde devrim yaratmaya devam ediyor. Hibrit çalışmaya geçişin ilk aşamalarındaki belirsizlikleri zorlanmadan atlatmak ve yeni çalışma modelinizi pekiştirmek için çalışanlarınızın fiziksel ve ruhsal sağlıklarını anlık anketlerle takip ederek ve onlara bireysel esenlik yolculuklarında destek olacak kurumsal esenlik platformlarıyla işbirliği yaparak büyük bir avantaj kazanırsınız. 

 

Kaynaklar:

Personal Productivity and Wellbeing - A Research from Microsoft

How Employee Experience Has Changed for 2021 by Jason Lauritsen – limeade

The Multiverse of Work by Avison Young 

Well-being 2021: How to Build a Program for What Comes Next – limeade  

The Next Great Disruption Is Hybrid Work—Are We Ready?

The Joys Of Hybrid Work. Ten Things We Have Learned by Josh Bersin 

Remote Work Is Here To Stay: Are You Ready? by Josh Bersin

CEOs and Leaders: Here’s how to prepare for an extended period of remote work by David Hassell

Yazan: Burcu Uluçay

Sonrakini Okuyun

Güçlü çalışanlar, liderler ve şirketler… Wellbees'in koçluk, bilim ve teknolojisinin tüm bunları nasıl ortaya çıkardığını görün.

Demo için iletişime geç