21 Mart 2023

Enerji Sektöründeki İnsan Kaynakları Profesyonelleri Çalışan Bağlılığı Adına Neler Yapabilir?

Enerji sektöründe 2012 yılında 7.3 milyon olan istihdam rakamı 2021’de 12.7 milyona yükseldi. Yani sektör istihdam noktasında pozitife doğru bir trend yaşamakta. Bu iyi bir haber!

 

Günümüzde birçok girişimci, büyük markalar ve şirketler sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. 

 

İmalat ve üretim süreçlerini de içinde bulunduran enerji sektörü fiziksel emeğe ihtiyaç duyuyor. Bu da mesleki sağlık riskleri, fiziksel yaralanmalar ve kazalara yol açabilen bir ortam demek. Yükselmekte olan istihdam sayılarına eşlik eden bir sektör büyümesi gözlenirken çalışanların sağlığı ve mental esenliği insan kaynakları uzmanlarının listesinde ön sıralarda yer almaya başladı.

 

Sektör; çalışan devamlılığı, iş gücü idaresi ve mental sağlık krizleri için çözüm konuları ile karşı karşıya. Açıkça görülüyor ki sektördeki insan kaynakları uzmanları ve liderler insan merkezli esenlik stratejileri oluşturma noktasında birlikte çalışmalı.

 

Çoğunluk tarafından kabul edilmiş iyi esenlik programı prensipleri hızla değişmekte olan iş dünyasında hala önemini korumakta. Peki bu temel prensipler neler?

 

#1 Çalışanlara değerli olduklarını hissettirmek:

 

Takdir edilmek ve çalışan katılımı birbiri ile ilişkili konseptler. Blueboard tarafından yapılan bir çalışmada katılımcıların 3’te 2’sinin, yani %67’sinin, iş yerlerine kattıkları değerin liderleri tarafından takdir görmediklerini belirttiği göze çarptı. Buna ek olarak, %47’si, yani neredeyse yarısı iş yerlerinin güçlü bir takdir kültüründen mahrum olduğunu belirtti. 

 

Çalışma gösteriyor ki eğer liderler çalışanlarının emeklerini takdir ederlerse çalışanlar 3-4 katı kadar daha fazla katılım gösteriyor. Yani insan kaynakları uzmanlarının yanı sıra iş yerinde bir esenlik ortamı yaratmak liderler için de eşit derecede önemli.

 

Kısaca, iş yerinde bir takdir kültürü oluşturmak uzun dönemde faydalı olacak. Çalışanlarınız mutlu olmanın yanı sıra daha üretken de olacaklar.

 

#2 Çalışanlarla empati kurmak:

 

Empatinin esenliği korumadaki rolü birden fazla açıdan önemli. Liderlerin kendilerini bir başkasının yerine koyma, onların neler tecrübe etmekte olduğunu anlama ve anlayış göstermesi iş dünyası kültüründe bir ilk olabilir.

 

Al-ver ilişkisinin olduğu bir dünyada, “üretim elde et ve çalışana ödeme yap” mantığına rağmen, empati kritik bir önem taşıyor. İşte şirketlerin yeniden düşünmesi gereken şey de bu!

 

Empati ve çalışan esenliği aynı madalyonun iki yüzü. Catalyst’in empatik liderlik üzerinde yaptığı bir ankette empatik bir liderle çalışanların %76’sının çoğu zaman yüksek katılım gösterdikleri gözlemlendi.

 

#3 Minnettarlık göstermek:

 

Minnettarlık göstermek bazen, özellikle de patronlardan geldiği zaman, pohpohlama veya zayıflık göstermek olarak algılanabiliyor. Peki bu yargı hala geçerli mi?

 

Greater Good Magazin tarafından yapılan bir ankette katılanların %93’ü minnettarlık gösteren patronların başarılı olacağını düşündüklerini belirtirken sadece %18’i bunun onları “zayıf” göstereceğini belirtti. Yani bir gelişme kaydediyoruz!

 

Bu konunun bir diğer yönü ise iş yerinde gösterilen minnettarlığın istenilen sonuçları doğurup doğurmayacağı. Yine de minnettarlık kesinlikle olumlu bir etkiye sahip. Bilim insanları minnettarlığı düşük stres seviyeleri ve yüksek zeka ile bağdaştırıyor. Minnettar hisseden ve bunu ifade eden insanların daha yüksek miktarda gri madde bulundurduklarını söylüyorlar. Bu oldukça ilgi çekici.

 

NIH’ın internet sitesindeki bir makalede de belirtilen gibi “Minnet, şükran ve takdir hislerini tecrübe etmek pozitif duyguları teşvik etme eğilimi gösteriyor. Bu da kişinin genel esenlik durumuna katkıda bulunuyor.”

 

Yani iş yerinde bir minnet kültürü oluşturmak pozitif duygulara ev sahipliği yapıp kazançlı sonuçlar doğurabilir.

 

Esenlik programlarına olan talep yükselişte!

 

Artık daha fazla şirket iş yerlerine bir esenlik programı eklemeyi değerlendiriyor. Gitnux’un sağladığı istatistiklere göre esenlik programı olan şirketlerde çalışan verimliliği %66 yükseliyor. Çalışan memnuniyeti %67 yükselirken devamsızlıkta ise %50’lik bir düşüş gözlemleniyor.

 

Yakın zamanda yayınlanan bir podcast; araştırmacı, İK ve iş teknolojileri fenomeni Mervyn Dinnen’ı misafir etti. Dinnen çalışan esenliğinin geleceği ve insan kaynakları uzmanlarının bundaki rolü hakkında konuştu. Konuşmasına göre, mental sağlık krizi şirketleri etkilemeye devam ediyor ve esenlik, iş dünyasının listesinde kalmaya devam edecek.

Sonrakini Okuyun

Güçlü çalışanlar, liderler ve şirketler… Wellbees'in koçluk, bilim ve teknolojisinin tüm bunları nasıl ortaya çıkardığını görün.

Demo için iletişime geç