03 Ağustos 2023

ÇSY’deki S: Şirketinizin Sosyal Sürdürülebilirlik için Neye İhtiyacı Var?

Şirketinizde Sosyal Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlarsınız?

 

Beş farklı bölgeden (ABD, Birleşik Krallık, BAE, AB ve diğer Avrupa ülkeleri) yüzlerce şirketi ve bu şirketlerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) girişimlerinin sosyal yönüne yaklaşımını ele alan bir araştırma gerçekleştirdik. Wellbees'de çalışan Kıdemli Bilim İnsanı, Psikodrama Uygulayıcısı, Eğitmen ve St. John Fisher Üniversitesi Psikoloji Yardımcı Doçenti Doktor Özge Kantaş’ın katkılarıyla hazırladığımız araştırmamızın en iyi bazı uygulamalarını inceledik. İncelememiz, başarılı bir ÇSY stratejisini oluşturan temel unsurlar olarak şu faktörlere odaklanmamızı sağladı: Sosyal sürdürülebilirlik stratejisi, psikolojik güvenlik, kapsayıcı yönetim, destekleyici liderlik, yetenek ve yetenek açığını kapatma, çalışan memnuniyeti ve katılımı, esenlik. Araştırmamızın diğer ortağı, tüm araştırma ve bulgularımızı doğrulayan PwC Türkiye oldu.

 

 

Çalışanlar, Kurumlarının ÇSY Programlarını Nasıl Algılıyor?

 

Çalışanlara, işverenlerinin uyguladığı programları ve politikaları soran kapsamlı bir anket yaptık. Anketten elde ettiğimiz veriler şöyle:

 

 • Çalışanların %33'ü şirketlerinin çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet (DEIB) politikalarına sahip olmadığını belirtirken %67'si sahip olduğunu söyledi.
   
 • Çalışanların %37'si işverenlerinin çalışan esenliğini destekleyici herhangi bir programı bulunmadığını belirtirken %67.5'i bulunduğunu söyledi.
   
 • Çalışanların %36'sı şirketlerinin yetenek ve beceri edinimini destekleyen eğitimler sunmadığını bildirirken %64'ü sunduğunu söyledi.
   
 • Çalışanların %70'i şirketlerinin etik tedarik zincirleri konusunda politika belirlemediğini belirtirken %60'ı belirlediğini söyledi.
   
 • Çalışanların %76'sı şirketlerinin sosyal adalet konusunda herhangi bir girişim veya politika tanımlamadığını belirtirken yalnızca %24'ü tanımladığını bildirdi.
   

 

Burada en dikkatimizi çeken nokta, çalışanların genellikle şirketlerinin ÇSY politikalarından haberdar olmadığı oldu. Şirketinizdeki girişimler ve prosedürler konusunda daha iletişime açık ve net olmak, genel aidiyet duygusunu ve çalışanlarınızın şirkete bağlılığını artırmak için basit ve etkili bir yol.

 

Cinsiyet ve Nesiller Arası “Sosyal” Skor

 

Araştırmalarımız, kadınların ve Z Kuşağı başta olmak üzere daha genç nesillerin sosyal esenliklerini, tüm sosyal esenlik kategorilerinde erkeklere göre daha kötü değerlendirdiğini buldu. Bu veriler, işverenlerin programlarını ve girişimlerini bu grupların karşılaştığı zorluklara ve özel gereksinimlerine odaklamak için ek adımlar atmaları gerektiğine dair bir işaret olabilir.

 

Ülke ve Bölge Karşılaştırması

 

Gelin, dikkat çeken bazı trendlere ve bunlardan neler çıkarabileceğimize bir bakalım.

 

 • AB ve diğer Avrupa ülkelerinde esenlik puanlarının bir istisna dışında düştüğünü görüyoruz: Psikolojik güvenlik. En önemli esenlik puanlarından biri olan psikolojik güvenliğin sağlam temelini kullanan Avrupalı kurumlar, titizlikle hazırlanmış müdahaleler ile diğer alanları iyileştirme fırsatına sahip.
   
 • İngiltere genelinde de benzer şekilde tüm esenlik puanlarında düşme eğilimi görüyoruz. Ancak kapsayıcı ve destekleyici liderlerin etrafında esenlik puanları artıyor. Bu, psikolojik güvenlik puanındaki iyileşme ile birleşerek İngiltere'ye olumlu bir dönüş sağlayabilir.
   
 • ABD genellikle daha yüksek beceri, yetenek ve esenlik puanlarına sahip. Bunun nedeni, ABD'nin yetenek ve beceri gelişimi alanında büyük bir altyapıya ve son 30 yıldır büyüyen bir çalışan esenliği endüstrisine sahip olması. Yine de psikolojik güvenlik ve kapsayıcı liderlik puanları konusunda hala çalışılması gerekiyor.
   
 • BAE’de canlılık ve esenlik puanları çok yüksek, ancak stres ve tükenmişlik seviyesi de öyle. Bunlar çelişkili gibi görünebilse de BAE'nin çalışan bağlılığı konusunda bir patlama yaşarken yüksek çalışma saatleri, stres ve tükenmişliği dile getiren daha sesli bir iş gücüne sahip olması, bu tablonun nedeni olarak gösterilebilir.
   

 

COVID-19'un Kalıcı Etkisi

 

Kişisel yaşamında rahat olmasına rağmen iş yerinde kendisini kontrol ediliyormuş gibi hisseden çalışan sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu bilmece, bireysel esenliğin doğrudan çalışan bağlılığı, üretkenlik ve performansla ilişkilendirildiği geleneksel düşünceye ters düşüyor. Araştırmamızın katılımcıları, COVID-19'dan sonra insanların kişisel yaşamları ile işleri arasındaki bağlantıya bakış açılarında kritik bir değişim olduğunu ifade etti. Bu değişimi yönetmek için çift yönlü bir yaklaşım faydalı olabilir: Çalışanlarınıza, yeni başlayan ve devam eden tüm değişimlere uyum sağlamaları için zaman tanıyın ve özel gereksinimlerini daha iyi anlamak için çalışanlarınızla açık ve dürüst bir iletişim kurmaya özen gösterin.


Kurumunuzun Sosyal Esenliğini İyileştirmek için Uygulayabileceğiniz Bazı Stratejiler

 

1. Çalışanlarınızı Neyin Mutlu Edeceğini Doğru Tespit Edin
 

 

Çalışmalar, şirketlerin ÇSY raporlarına çoğu zaman formlarda işaretlenecek bir kutu olarak baktığını gösteriyor. Oysa kağıt üstü esenlikten daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız! 

 

İş gücünün büyük çoğunluğu mavi yakalılardan oluşan bir müşterimizin ÇSY yıldızı olması, buna örnek gösterilebilir. Bu müşterimiz, çalışanlarına iş programı üzerinde daha fazla özerklik ve yetki vermekle kalmıyor; aynı zamanda hem yöneticiler ile çalışanlar hem de ekipler arasında açık iletişim kültürünü teşvik eden esnek bir çalışma programına sahip bir esenlik girişimi başlatıyor.

 

Diğer bir örnek, maaşları artıracak bütçesi olmasa da çalışanlarının esenliğini iyileştirmeye kararlı bir müşterimizden geliyor. Bu müşterimiz, çalışanlarının çoğunun maaşlarının bir kısmını yurtdışındaki ailelerine gönderdiklerini, para aktarmak için bankaya yüksek miktarda masraf ödediklerini ve bankada sıra bekleyerek zaman harcadıklarını öğreniyor. Çalışanların maliyetlerini azaltmak, hali hazırda kısıtlı olan izin sürelerini bankada geçirmelerine engel olmak, onlara zaman kazandırmak ve şirket içi üretkenliği artırmak amacıyla havale ücretinin düşürülmesi ve çalışanların paralarını sanal olarak transfer etmeleri yönünde bir düzenleme için banka temsilcileriyle görüşüyor.

 

2. Psikolojik Güveni, Kapsayıcı ve Destekleyici Liderlik ile Birleştirin
 

 

İnsanları işlerine ve kurumlarına katkıları konusunda iyi hissettirmek için psikolojik güvenliğe ve kapsayıcı liderliğe öncelik veren bir çalışma ortamı yaratmalısınız. Araştırmamız, bu sosyal becerileri uygulayan yöneticilerin, hem çalışan esenliği hem de genel performans açısından daha yüksek puan alan ekiplere sahip olduğunu gösterdiğinden, bütün yöneticilerin sosyo-duygusal beceriler konusunda eğitim almasını öneriyoruz. Ayrıca en çok kaygı uyandıran konular genelde sosyal becerilere duyulan ihtiyaç etrafına toplandığından, bütün çalışanlara sosyo-duygusal becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı yararlı buluyoruz. Kurumunuzun hangi alanlara odaklanması gerektiğini belirlemek adına psikolojik güvenlik ve kapsayıcı liderlik konusunda esenlik puanınızı öğrenmek ister misiniz? Tek yapmanız gereken tüm ekiplerinizde bunu ölçmek ve analiz için Wellbees'i kullanmak!

 

3. Ekibinizin İş Dışında Birlikte Vakit Geçirmesi için Fırsatlar Yaratın
 

 

Yüzlerce çalışan geribildiriminden çıkan en net mesaj, sosyal varlıklar olduğumuz ve ekiplerimiz veya kurumlarımız ile aramızda bağlılık ve aidiyet duygusu gelişmesine önem verdiğimiz. Bu nedenle ister sanal toplantılar ister şirket genelinde bir gezi ister yüz yüze etkinlikler olsun, araştırmalar iş dışında zaman geçirmenin, çalışanların işlerine ve meslektaşlarına bağlılığını ve şirket içindeki aidiyet duygusunu artırdığını gösteriyor. Üstelik yüksek bütçelere ihtiyacınız yok! Çalışanlarınızın iş dışında bir araya gelmelerine önayak olmak, şirketinizdeki dayanışma ve psikolojik güven duygusunun gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir.

 

4. Öğrenme ve Gelişim Bütçenizi Destekleyin
 

 

Eğitim; psikolojik güveni, sağlıklı iletişimi ve iş birliğini teşvik etmenin yüksek etkili, düşük bütçeli ve eş güdümlü bir yolu. Çalışanlarınıza, birbirlerine ve işlerine derinlemesine bağlanmayı öğretmek; performans, işten ayrılma oranı, üretkenlik ve çalışan bağlılığı oranlarınızı katlıyor. Bu husus, özellikle daha genç çalışanlar için önem arz ediyor; çünkü genç çalışanlar, kendilerini geliştirmek ve daha fazla sorumluluk almak için karşısına çıkacak fırsatları bekliyor. Bu nedenle birçok şirket Öğrenme ve Gelişim departmanına kaynak aktarmayı göz ardı etse de aksi yönde davranmak, büyük fark yaratabiliyor.

Sonrakini Okuyun

Güçlü çalışanlar, liderler ve şirketler… Wellbees'in koçluk, bilim ve teknolojisinin tüm bunları nasıl ortaya çıkardığını görün.

Demo için iletişime geç