İnsan Kaynaklarının Geleceği

“Covid-19 pandemi süreci sadece İnsan Kaynakları alanında değil, tüm şirketlerde adeta bir deprem etkisi yarattı. Ne oldu, nasıl olacak, elimizdeki teknolojiler yeterli mi, insanları birden nasıl eve taşıyacağız, bilgi güvenliğini uzaktan nasıl yönetiriz, çalışan bağlılığını uzaktan nasıl sağlarız gibi birçok soruyla bir anda karşı karşıya kaldık.” 

“Departmanlar arası iletişimin sağlanması ve ekip yönetimlerinin uzaktan da verimli bir şekilde yapılması için şirket içerisinde farklılaşmış uygulamalar kullandık.” 

“Yeni normal”de oluşan farklı çalışma düzenleri ve iş yapış şekilleri içerisinde çalışanlarımıza bir aileyiz hissini güçlendirmek adına çeşitli şirket içi sosyal ağları oluşturduk ve farklı dijital motivasyon ve tutundurma faaliyetleri gerçekleştirdik,  gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.”

Bu raporumuzda sektörün önde gelen 15’ten fazla profesyonelinin geleceğe dair görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Kısacası hayal ettiğimiz yeni dünyanın ilk ürünü bu raporda. Umarız ki bu raporu bir sonuç değil bir başlangıç olarak görür, buradan hareketle yeni ilişkiler ve iletişimler başlatır; olduğunun çok ötesine taşırsınız. Bu vesileyle bu raporun oluşumuna katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Bu rapor sayesinde:

  • İnsan Kaynakları’nın Covid-19 pandemi sürecinde neler yaptığı ve neler yapması gerektiğini, 
  • Esenlik ve iş-yaşam dengesi konusundaki farkındalığın nasıl artırılacağını,
  • İnsan Kaynaklarının yeni iş dünyasına hızlı bir şekilde öncülük etmesi için hangi trendlerin devam edeceğini,
  • Artan iletişim ihtiyaçları doğrultusunda davranış ve ihtiyaçları anlamak için daha fazla anketler düzenlenmesinin gerekliliğini tüm hatlarıyla inceleyebileceksiniz.