İnsan Kaynakları Teknolojilerinin Geleceği

“Hiyerarşik organizasyon yapılarından çok belli bir amaç için bir araya gelen ve hızla sonuca ulaşan takımların daha başarılı olduğunu gördük. Hızlı, önce ve kararlı hareket eden, çevik olan kazanacak.”

Esra Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu/Dijital Dönüşüm Direktörü

 

“Bugünün çözümlerinin, çalışanları oldukları yerde karşılamak için tüm sağlık, refah, durum yönetimi ve fayda yaşam döngüsüne hitap etmesi gerekiyor.”

David McGuinness, Virgin Pulse Director of Int Partnerships

İşe alımdan çalışan deneyimine, özlük haklarından mezun platformlarına İnsan Kaynakları teknolojileri eskiden imkânsız dediğimiz süreçleri bizim için görünür ve yönetilebilir hâle getirdi. Biz de dönüp tekrar sizlere sorduk. İnsan Kaynakları Teknolojileri sizce nereye evriliyor? Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor? Önceki raporlarımızda da söylediğimiz gibi hayalimiz bu raporu bir başlangıç noktası olarak kullanmanız; buradan başlatacağınız iletişimlerle gece sizi uyutmayan sorularla ilgili yanıt bulabileceğiniz tanışıklıklar yaratmanız. 

Bu rapor sayesinde:

  • İK teknolojileri üreten firmaların, birbirini besleyen, birbiriyle konuşan şekilde yeniden tasarlanarak bütünleşik araçlar geliştirme sürecini, 
  • Uygun çalışma ve iş ortamı konforunu sağlayarak çalışanların hedefledikleri performanslarına ulaşmaları için gerekli altyapının yeni normal ile uyumlu hâle getirilebilmesini,
  • İş sürekliliğini ve şirket içi iletişimi sağlamak adına sanal iletişim araçlarının tüm şirket içerisinde yaygınlaştırılmasının önemini, 
  • Çalışanın online ayak izlerinden özelleştirilmiş İK teknolojilerinin gelişiminde rol oynayacak gereksinimleri tüm hatlarıyla inceleyebileceksiniz.