Deprem ile Gelen Zorlu Süreçte Wellbees'in Etkisi

6 Şubat depremleri farklı bölgelerden ve segmentlerden binlerce çalışanın hayatına farklı boyutlarda yansıdı. Wellbees, bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışanların yaşamlarını, alışkanlıklarını, iyi oluş halini destekleyici çeşitli akiyonlar aldı. Analitik gözlem ışığında hem afetin çalışanlar üzerindeki yansımasını hem de alınan aksiyonların faydasını inceledi.