Çalışan Esenliği Anketi

Esenlik Programlarının Çalışan Esenliğindeki Yeri

1500’ün üzerinde çalışana sorduk; “Nasılsın?” 

Aldığımız yanıtlar aslında toplumun bir özetiydi: “İdare ediyorum, her şeye rağmen…”

Diğer bir yanda da bizi oldukça heyecanlandıran “Çok iyiyim” yanıtları… Bu gruptakilerin, çalıştıkları şirketler tarafından iyi olması için özen gösterilen bireyler olduğu aşikâr. Artık listenin başında “insan” var; geleceğin sahipleri ise insanı liste başı yapan şirketler…

2021'in Türkiye’de çalışan esenliği ile ilgili hazırlanan en kapsamlı raporu olarak adlandırabileceğimiz; çalışan esenliği konusunda kendi çıkarımlarını hazırlamak ve üst yönetime bir yol haritası ile gitmek isteyen İnsan Kaynakları Profesyonellerinin kullanabileceği rakamları kapsayan bu rapor sayesinde;

Bu rapor sayesinde;

Cinsiyet, yaş, sektör gibi demografik özelliklere göre çalışan esenliği verilerini,

Çalışanlarına esenlik programları sunan kurumlarda programların kullanım sonuçlarını,

Çalışanların stres seviyesi, işe odaklanma, uzaktan çalışma gibi önemli başlıklarda esenlik programlarının etkisini gösteren sonuçları,

Çalışan esenliğinin çalışan performansı ve şirketin cazibesine etkisini gösteren verileri

Esenlik programlarının NPS’ye etkisini gösteren verileri inceleyebileceksiniz.